Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Hlavní vlastnosti kulových kohoutů a jak je vybrat

2023-12-13

Kulový ventilje běžně používaný kapalinový regulační ventil s následujícími hlavními charakteristikami: jednoduchá a spolehlivá, kompaktní konstrukce, lehký provoz, dobrý těsnící výkon, malý odpor kapaliny a široký rozsah použití.

1. Jednoduchá struktura

Strukturakulový ventilje poměrně jednoduchý, skládá se z koule a tělesa ventilu. Kulička se otáčí, aby regulovala průtok tekutiny. Díky této konstrukci je použití kulového ventilu velmi spolehlivé, protože rotace koule trvá pouze 1/4 otáčky, aby se dokončilo přepnutí kapaliny, takže operace je pohodlná a flexibilní.

Kulový ventil má kompaktní konstrukci a zabírá málo místa. Kulové kohouty jsou ve srovnání s jinými typy ventilů menší velikosti a jsou vhodné pro případy s omezeným instalačním prostorem. Díky této vlastnosti jsou kulové ventily široce používány v inženýrských projektech a potrubních systémech.

2. Snadná obsluha

Kulové kohoutyjsou snadno ovladatelné. Ovládací tyč nebo rukojeť kulového ventilu lze snadno otáčet, což umožňuje snadné spínání i při vysokém tlaku nebo podmínkách velkého průměru. To umožňuje kulovému ventilu rychle reagovat v nouzových situacích a zajistit tak bezpečnost a normální provoz systému.

3. Dobře utěsněte

Kulový ventil má dobrý těsnící výkon. Těsnicí kroužky kulových kohoutů obvykle používají spolehlivé elastické materiály, které mohou účinně zabránit úniku kapaliny. V pracovních podmínkách vysoké teploty, vysokého tlaku nebo korozivních médií mohou kulové ventily udržovat dobrý těsnicí výkon a zajistit stabilní provoz systému.

4. Malý průtokový odpor

Kulové kohoutymají malý odpor tekutin. Koule kulového ventilu má velký průměr a odpor při průchodu tekutiny je relativně malý, což může zajistit rychlý tok tekutiny, snížit ztráty energie a zlepšit účinnost systému.

5. Široký rozsah použití

Kulové kohoutymají širokou škálu aplikací. Kulové ventily lze použít v různých médiích, včetně kapalin, plynů a páry. Jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví, jako je petrochemie, elektrická energie, metalurgie, farmacie atd., aby vyhovovaly potřebám kontroly tekutin za různých pracovních podmínek.

Při výběru kulového ventilu je třeba vzít v úvahu následující faktory: úroveň tlaku, typ média, teplotní rozsah, směr proudění kapaliny, velikost a materiál ventilu atd.

1. Úroveň tlaku

Vyberte vhodný kulový ventil podle úrovně tlaku v systému. Jmenovitý tlak kulového ventilu by měl odpovídat pracovnímu tlaku potrubního systému, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost ventilu.

2. Typ média

Vyberte vhodný kulový ventil podle typu média. Různá média mají různé požadavky na materiály ventilů a těsnění, jako jsou acidobazická média, korozivní média nebo vysokoteplotní média atd. Je nutné zvolit odpovídající materiál kulového ventilu a materiály těsnění.

3. Teplotní rozsah

Vyberte vhodný kulový ventil na základě teplotního rozsahu. Za podmínek vysoké nebo nízké teploty musí mít materiál a těsnicí materiál kulového ventilu odpovídající teplotní odolnost, aby byl zajištěn normální provoz a těsnicí výkon ventilu.

4. Směr proudění kapaliny

Směr proudění tekutiny je také důležitým faktorem při výběru kulového ventilu. Podle směru proudění kapaliny vyberte vhodnou konstrukci kulového ventilu, abyste zajistili účinek ventilu na řízení kapaliny.

5. Velikost ventilu

Vyberte vhodný kulový kohout podle velikosti potrubí. Velikost kulového ventilu by měla odpovídat vnitřnímu průměru potrubí, aby byl zajištěn plynulý průtok tekutiny a regulace průtoku.